Galeria
linki i ja

Image

www.akupunktura.org
Polskie Towarzystwo Akupunktury

www.parkinson.org.pl
Sekcja Schorze? Uk?adu Pozapiramidowego PTN

www.ptneuro.pl
Polskie Towarzystwo Neurologiczne

www.szpital.suwalki.pl
SP Szpital Wojewódzki w Suwa?kach

www.alzheimer.pl
Polska Strona Choroby Alzheimer’a

 


 

Image__ jestem lekarzem medycyny, specjalist? neurologiem - od 1998 opiekuj? si? pacjentami ze schorzeniami uk?adu pozapiramidowego - najliczniejsz? grup? stanowi? osoby cierpi?ce na chorob? Parkinsona i podobne zespo?y chorobowe; w 2002 profil poradni zosta? poszerzony o diagnostyk? i leczenie pacjentów z zaburzeniami pami?ci, z zaburzeniami poznawczymi, ot?pieniem - szczególnie tym w przebiegu choroby Alzheimer'a; w prowadzonej przeze mnie poradni realizuj? tak?e program leczenia pacjentów /grupa chorób - dystonie mi??niowe/ preparatami toksyny botulinowej /Dysport, Botox /. równolegle, w 1997 roku, istotnie poszerzaj?c zakres mo?liwo?ci terapii, a tak?e otwieraj?c si? na nowe grupy pacjentów aktywnie zaj??em si? leczeniem przy pomocy akupunktury. i by?a to bardzo dobra decyzja ______________ pozdrawiam