Galeria
cennik

-seria zabiegów poprzedzona jest komputerowym badaniem diagnostycznym ,którego koszt wynosi 60 z?otych ; w trakcie kolejnych wizyt badanie jest powtarzane , ale bez op?at !

- pojedynczy zabieg - 60 z?otych

- seria zabiegów, czyli badanie komputerowe ALS + 12 zabiegów- op?ata wynosi 660 z?otych

- w trakcie 6 miesi?cy od rozpocz?cia kuracji ewentualne zabiegi dodatkowe wykonywane s? za stawk? 30 z?otych

- ka?dy nast?pny cz?onek rodziny pacjenta leczonego w moim gabinecie, otrzymuje w ramach serii 1 zabieg bezp?atny, czyli zni?k? o 60 z?
- koszt u?ytych w trakcie zabiegu igie? zawarty jest w cenie zabiegu !


porada lekarska, konsultacja neurologiczna - 150 z?


Badanie neurologiczne do celów medycyny pracy,kierowców - 40 z?otych


Mam nadziej?, ?e b?d? Pa?stwo zadowoleni z procesu i efektów leczenia. Zapraszam i dzi?kuj? za okazane mi zaufanie.
Robert Wojczulis